> O společnosti > Co je to pasířství

Co je to pasířství

Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství, má s kovářstvím také společné kořeny v dávném zpra­covávání kovů za studena a má zároveň velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví. Ve 13. století k nám ze západu působením králů a panstva proniklo rytířství a turnaje. Nebývalá nádhera a pestrost zbroje a zbraní dává i u nás rozvinout se řemeslům s úzkou specializací.

S meči a rytířstvem vůbec souviselo rozmnožení řemesla p a s í ř s k é h o, neboť pás, na němž visel meč, býval znamením rytířským. Pásy byly vyráběny z barevné kůže a byly bohatě zdobeny i drahými kovy, neboť často odrážely majitelovo společenské postavení. Kromě různých ozdob a kovových přezek zhotovovali pasíři háčky, ře­tězy a úchyty k pásům a od poloviny 14. stol. i jednotlivé kovové části, ze kterých byly pásy sestavovány. Vyspělost např. gotického pasířství dokládají dochované nebo na kresbách a malbách zachycené sou­části a doplňky oblečení a zejména umně zhotovené pásy, které mimo jiné sloužily k zavěšování mečů a dýk.

Z hlediska používaných materiálů převládá zpracovávání barevných kovů, především mědi a různých druhů mosazí, v posledních letech se však dostává do popředí nerez ocel díky jejím výborným užitným vlastnostem a také modernímu vzhledu. Stejně jako umělecký zámečník tváří i pasíř kovy především za stu­dena a třískově je obrábí. Zpracovává jemné plechy a profilované materiály. Ke spojování používá zejmé­na různé druhy pájení, ale také materiály tavně svařuje. Práce pasíře je náročná na přesnost. Navíc, vzhledem ke zvýšeným požadavkům na konečnou jakost povrchů, je tato práce velmi náročná na čistotu zpracování. Povrchy materiálů nesmějí být při zpracovávání zbytečně poškozeny např. otlačením, poškra­báním, nepotřebnými deformacemi nebo účinky tepla, při kterých by došlo k nerovnoměrnostem v jejich zbarvení. Pasíř proto mnohdy pracuje, především při dokončování, v jemných rukavicích, aby povrch vý­robku nevystavil nepříznivým chemickým účinkům vlhkosti prstů. Používá také ve větší míře, např. při upínání obrobků, čisté podložky z měkkých materiálů a leštěné plochy nástrojů. Samotné technologie po­vrchových úprav mají v řemeslné tvorbě pasíře zásadní význam a v tomto směru se pasířství svým způ­sobem překrývá s cizelérstvím. Pasíř, stejně jako kovář nebo zámečník, zhotovuje vlastní technologií mříže, schodišťová zábradlí, dveře nebo drobnější užitkové předměty interiérů, jako jsou svícny, popelníky, věšáky či vázy. Zároveň však zhotovuje i drobné šperky a liturgické předměty, čímž se jeho práce přibližuje práci zlatníka či stříbrníka.

V současné době působí na trhu firmy, kde základem činnosti je pasířská práce, jejichž výrobní činnost je však různá. Některé firmy se specializují na klasickou pasířskou práci, jiné na výrobu svítidel apod.. Další firmy využily znalosti pasířské technologie k výrobě širokého spektra užitkových předmětů a zařizovacích prvků interiéru, mezi tyto firmy se řadí i ta naše.

Brníř

dělá brnění drátěná nebo pancíře

Platnéř

zhotovuje pláty krycí

Helméři

vytepávali přilby a železné klobouky

Mečíři

se specialisovali na různé typy chladných zbraní

Kováři

vyráběli sudlice, oštěpy, kopí a jiné

Štítaři

byli starého ražení, ale od nově tepaného, kulatého, vypuklého štítu jsou od 14. století zapsáni v Praze – pukléři