> Používané materiály > Mosaz

Mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku / binární mosaz/, případně je část podílu zinku nahrazena jiným kovem / ternální mosaz/. Žlutá mosaz má okolo 35% zinku ale existují stovky různých mosazí, jejichž přesné složení je dáno mezinárodními normami a liší se od sebe mechanickými vlastnostmi ( tvrdost, pevnost, mechanická opracovatelnost…), bodem tání a zpracovatelnost litím (možnost odlévání). Běžná mosaz je poměrně měkký kov s jasně zlatavou barvou a s poměrně nízkou chemickou odolností vůči kyselinám a louhům.

Proti působení atmosférických vlivů je však mosaz značně odolná.Používá se často k výrobě různých hudebních nástrojů a dekorativních předmětů, zhotovují se z ní součásti pro vybavení koupelen a bytové doplňky, slouží pro výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato. K přednostem mosazi patří dobrá obrobitelnost, korozivzdornost, dobrá vodivost a při použití vhodné povrchové úpravy i exkluzivní vzhled. Pevnost není příliš vysoká, ale pro mnoho vhodných aplikací zcela vystačující. Mosaz se dobře spojuje pájením a také ji lze pokovovat.

Nevýhodou je oproti nerez oceli vyšší cena, která je daná vysokým podílem mědi. Mosaz v surovém stavu velmi rychle podléhá oxidaci povrchu a tím jeho tmavnutí, což je opět způsobeno podílem mědi ve slitině. Zejména styk s kyselinami nebo jiným agresivními látkami obsaženými např. v potu urychluje proces oxidace. Předměty neopatřené povrchovou vrstvou laku proti oxidaci časem ztmavnou zcela a získají tzv. patinu, což je zoxidovaná povrchová vrstva, která u mosazi získává tmavě hnědý odstín a která mosaz účinně chrání proti další korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí. Na ochranu před oxidací se výrobky mohou nalakovat, takto opatřené předměty jsou ale velice náchylné na poškrábání a poničení lakované vrstvy, je nutné se vyvarovat styku lakovaných výrobků s ostrými předměty např. prstýnek, klíče apod.

Údržba mosazi

Pokud chceme u surové neupravené mosazi udržet zlatou barvu, je třeba zoxidovanou vrstvu pravidelně odstraňovat. K tomu přímo jsou určené různé běžně dostupné prostředky, např. Sidol, čistič mosazi PeMi, Silichrom, Aurex ( Důbrava, CHVD Valašské Klobouky ) apod. Při čištění je vhodné nepoužívat příliš hrubé textilie nebo drátěnky, aby se nepoškrábal čištěný povrch. Lakované mosazné předměty ošetřujeme omytím vodou případně čističem na sklo s obsahem alkoholu nebo přímo lihem. Je nutné použít měkký hadřík, aby se nepoškodila lakovaná vrstva. V tom případě by docházelo k oxidování těch míst, kde byl lak porušen. V žádném případě se nesmí lakované mosazné předměty čistit suchým nebo tekutým práškem případně drátěnkou, protože by došlo k silnému porušení lakované vrstvy a k následné oxidaci výrobku.

Používané druhy mosazi

Nejběžnější používaná mosaz je Ms63 / CuZn37/ a Ms58 / CuZn39Pb3/, kde číslo udává přibližný podíl mědi ve slitině.

Povrchová úprava mosazi

Mosaz se ve finální části výroby povrchově upravuje podle požadovaného konečného vzhledu. Nejčastěji se mosaz leští a lakuje nebo kartáčuje a lakuje. Další možností je tzv. patinování, kdy se povrch výrobku chemicky stejnoměrně zoxiduje a ztmaví do požadovaného tónu. Tím získá vzhled tzv. staromosazi. I takto upravené předměty se můžou opatřit povrchovým lakem, aby se zabránilo dalšímu tmavnutí. Tam, kde se předpokládá větší zátěž povrchu vnějšími vlivy např. otěrem, okopem, vlivy počasí / okopové plechy u dveří, barové podnože, venkovní zábradlí/ je vhodné ponechat mosaz v surovém stavu a pokud je požadován zlatý vzhled, tedy mosaz pravidelně čistit nebo přistoupit k patinaci. Efektní je i vzájemná kombinace povrchových úprav, např. leštění a patina. Některé drobné prvky, kde se předpokládá vyšší mechanická zátěž, je možné upravit nitridováním titanem, kde se povrch opatří tenkou vrstvičkou nitridu titanu, která je zlatá a k nerozeznání od mosazi. Na rozdíl od ní má ale stálý zlatý vzhled a vysokou mechanickou odolnost.