> Používané materiály > Nerez ocel

Nerez ocel

Nerezová ocel je obecný název pro všechny druhy oceli, které nepodléhají korozi neboli jinými slovy ty druhy oceli, které jsou odolné oxidaci. Je zde tzv. pasivní vrstva na povrchu, která se neustále obnovuje a zabraňuje korozi. Tato ocel je odolná oxidaci díky vlastnostem, které jsou dány příměsí prvků jako chrom, nikl a molybden. I takto upravená ocel může za určitých podmínek podlehnout povrchové korozi a to zejména v těchto případech:

Hladina chlóru – nerez ocel je odolná určité koncentraci chlóru. Ke korozi může docházet již při koncentraci vyšší než 2mg/l v závislosti na době, po kterou je zvýšené koncentraci vystavena

Koncentrace rozpuštěné soli- rozpuštěná sůl se usazuje na povrchu a zabraňuje přístupu kyslíku a tvorbě pasivní vrstvy a její regeneraci. Elektrolýza kuchyňské soli způsobuje nevratné poškození nerezového materiálu.

Změna pH – správné pH je 7,2 – 7,6. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerez materiálů.

Kombinace chloru a vlhkosti prostředí – nejčastější příčinou koroze bývá kondenzace vody a chloru.

Spojení nebo kontakt různých materiálů – kdy může dojít k vzniku el. článku a následně galvanické korozi.

Styk s předměty podléhajícími korozi – povrch nerezového výrobku nesmí přijít na delší dobu do styku s předměty podléhající korozi. Tyto předměty by mohly zkorodovat a zanechat na nerezi těžko odstranitelné skvrny nebo způsobit trvalé poškození nerezového materiálu.

Styk s agresivními látkami – povrch běžné nerezi nesmí přijít na delší dobu do styku se surovinami s naleptávacím působením / např. ovocné šťávy, kuchyňská sůl, slaná voda, ocet, hořčice, čistící prostředky s obsahem kyselin, apod./.

Také dlouhodobé usazování nečistot na povrchu může způsobit povrchovou korozi, částečky prachu mohou obsahovat částice kovu nebo rzi, které se uvolnily z jiných materiálů a oxidují.

Údržba nerezi

K čištění nerezi se nesmí používat drátěná vlna, ocelové drátěnky nebo jiný materiál obsahující částice železa. Použitím takovýchto čistících prostředků bychom zanesli do povrchu nerezi částice železa, které by způsobily povrchovou korozi. Pro běžné čištění postačí omytí teplou vodou se saponátem, případně očištění prostředkem na čištění skel na bázi alkoholu. Vhodné je použití přípravku který je na ošetření nerezi speciálně určen, tyto přípravky jsou běžně na trhu k dostání. Po očištění vytřeme povrch do sucha měkkým hadříkem. V žádném případě se nesmí používat čistící prostředky s obsahem abraziva / písečku/, který by poškodil povrch materiálu. Po očištění povrchu od nečistot je vhodné nanést povrchový konzervační přípravek, např. Antox, který ochrání na delší dobu povrch oceli před vnějšími vlivy. Přípravek roztíráme v případě broušeného povrchu po směru broušení.

Nerez je na údržbu velmi nenáročná, není třeba ji čistit tak často jako jiné povrchy a to ji činí ideálním materiálem zejména pro exteriérové využití nebo všude tam, kde očekáváme dlouhou životnost výrobku se stálým vzhledem.

Používané druhy nerez ocelí

AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.Nr. 1.4301)
Austenitická chrómniklová nerezová ocel. Celkově má vynikající odolnost proti korozi zvláště proti atmosférické a půdní korozi. Lze ji velmi dobře vyleštit na vysoký lesk. Má vynikající tažnost za studena.Svařitelnost je dobrá. Obrobitelnost ztížená, protože za studena zpevňuje. Dlouhodobě ji lze vystavit teplotám do 350°C. Má použití v potravinářském průmyslu ( masný, mlékárenský, pivovarnický), v chemickém průmyslu (prostředí oxidační povahy), ve zdravotnictví, v architektuře ( ozdobné prvky, zábradlí, fontány apod.)

AISI 316 (ČSN 17346, W.Nr. 1.4401)
Austenitická chrómniklmolybdenová ocel. Molybden zvyšuje korozní odolnost. Obrobitelnost je obtížná. Používá se při teplotách do 400°C. Svařitelnost je dobrá. Lze docílit vysokého lesku. Má použití v chemickém průmyslu , v potravinářském průmyslu (pokud je třeba zajistit co nejmenší znečištění potravin) a v průmyslu farmaceutickém.

AISI 316L (ČSN 17349, W.Nr.1.4404),AISI 316L (ČSN 17350, W.Nr.1.4435)
Austenitická chrómniklmolybdenová ocel. Má zvýšenou odolnost proti korozi v chemickém prostředí. Při dlouhodobém vystavení teplotám do 350°C je odolná proti mezikrystalické korozi. Svařitelnost oceli je velmi dobrá, obrobitelnost dobrá. Má použití v chemickém , papírenském nebo textilním průmyslu.

Povrchová úprava nerezi

Nerez ocel se ve finální části výroby povrchově upravuje podle požadovaného konečného vzhledu. Mezi nejběžněji používané metody patří kartáčování / broušení/, leštění nebo balotina / otryskání skelným prachem/. Velmi efektní je i vzájemná kombinace povrchových úprav např.: část výrobku leštěná a část kartáčovaná nebo kombinace kartáčování a balotiny.