> Používané materiály > Měď

Měď

Měď, chemická značka: Cu (lat. Cuprum) je ušlechtilý kov načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi.

Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitý pro elektrotechniku. Na vzduchu je měď nestálá, protože se za působení atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého pasivuje, pokrývá se tenkou vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého tzv. měděnkou, která ji účinně chrání proti další korozi vzdušným kyslíkem i vlhkostí. Tento proces probíhá podle podmínek vzdušné vlhkosti několik měsíců až let. Na měď působí za pokojové teploty a vzdušné vlhkosti i chlor. Měď se využívá zejména v elektrotechnice a stavebnictví, lze z ní zhotovovat i různé dekorativní předměty. Její nevýhodou je oproti nerezi a mosazi poměrně vysoká cena, která do určité míry brání jejímu širšímu využití ve výrobě dekorativních a užitkových předmětů.

Údržba i povrchová úprava je stejná jako u mosazi.